Насловна |Контакт |Содржина
CAA - Civil Aviation Agency Macedonia
Агенција за Цивилно воздухопловство Ви обезбедува безбеден и ефикасен воздушен транспорт целосно интегриран во транспортната мрежа на Европа кој ќе придонесува за развој на Република Македонија.
Регулативи
Документи
Ред на летање
 
 
 
 

Avio Incidents Reporting

Contact CAA Macedonia

Workshop Ohrid

High-Level Regional Cooperation Meeting

Liberalization of Air transport

CAA Newsletter

Workshop Ohrid

КАТАЛОГ НА АКТИВНОСТИ 2011 - 2014 | ажуриран, есен 2014

 


CAA Macedonia Newsletter
CAA Macedonia Newsletter


CAA Macedonia | Dame Gruev 1, 1000 Skopje | Phone + 389 2 3114 046 | Fax + 389 23 115 708
© 2005 Civil Aviation Agency. All rights reserved | Terms of Use | Privacy Policy.developed by artistika