Воздухопловна навигација

  • |

Во Република Северна Македонија давањето на сите услуги на воздухопловна навигација (АТМ услуги, МЕТ услуги, АИС услуги и ЦНС услуги) е во надлежност на Акционерското друштво во државна сопственост "М-НАВ".

АД "М-НАВ" е формирано во 2009 година по одделувањето на функциите врзани за давање на услуги на воздухопловна навигација од Агенцијата за цивилно воздухопловство.

Контакт информации можат да се најдат на веб страната на АД "М-НАВ": www.mnavigation.mk

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika