Контакт

  • |

Пријавувањето може да биде од страна на сите лица кои се директно или индиректно инволвирани во воздухопловството, за настани за кои тие сметаат дека претставуваат непосредна или потенцијална опасност.

Тел/Факс. 
+389 (2) 329 6878

дежурен телефон: 
+389 (75) 22 30 78

Е-mail: safetyreport@caa.gov.mk 

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika