Вулканска прaшина

  • |

Поради облак од пепел настанат како резултат на вулканска ерупција во Исланд, Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република  Северна Македонија нареди мерки на претпазливост.

 

Мерките се организираат со цел да се осигура дека оштетувањето на пловидбеност на воздухоплов кое резултира од вулканската прашина, може на време да се идентификува и отстрани.

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika