Летачка оператива

  • |

АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со безбедноста и сигурноста на воздухопловните операции односно на самото летање.

 

Регулаторните функции на АЦВ во областа оператива опфаќаат:
- сертификација на субјекти за сите видови на воздушен сообраќај (воздушен превоз, 
- специјализирани услуги со воздухоплов, 
- воздухопловно спортски активности, 
- континуиран инспекциски надзор на сертифицираните субјекти, 
- инспекциски надзор на секаков вид на летање и друго.

Вулканска прашина (кликни на линкот за повеќе информации)

 

 

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika