Формулари

  • |
Бр. Категорија Стандард
1 Пилоти на авион JAR FCL 1
2 Пилоти на хеликоптер JAR FCL 2
3 Навигатор летач ICAO
4 Инженер летач JAR-FCL
5 Пилоти на ултралесен авион Закон за воздухопловство
6 Пилоти на едрилица ICAO
7 Пилоти на слободен балон ICAO
8 Пилоти на параглајдери и змејови ICAO
9 Падобранци ICAO
10 Воздухопловен механичар AMS/IRE ICAO
Part 66
10а Барање за иницијално издавање на дополна или обнова во Part 66 дозвола за механичари  
11 Воздухопловен инженер за техничка подготовка AMS/IRE ICAO
Part 66
12 Контролор на летање ICAO/ESARR 5/ECAC
13 Помошник на КЛ ICAO/ESARR 5/ECAC
14 Студент КЛ ICAO/ESARR 5/ECAC
15 ATSEP персонал ICAO/ESARR 5
16 Персонал за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај ICAO
17 AIS персонал Закон за воздухопловство
18 FMP персонал Закон за воздухопловство
19 Персонал за обезбедување од дејствија за незаконско постапување Закон за воздухопловство
20 Прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта Закон за воздухопловство
21 Барање за одобрување на организација за обука на технички персонал за одржување на воздухоплови  
22 Формулар 4 за номинирање на одговорни раководители  
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika