Потрага и спасување

  • |

АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со организацијата на системот за потрага и спасување на воздухоплови.

Извршувањето на овие регулаторни функции опфаќа: планирање и координација на потрагата и спасувањето на воздухоплови, соработка и учествува во работата на Координативниот центар за спасување и Здружениот комитет за потрага и спасување и друго.

ДОКУМЕНТИ:

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika