Вести

  • |

Скопје, 28.10.2011


Благодарница


 ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во врска со Меморандумот за соработка помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и Техничкиот Факултет – Битола, a како резултат на успешната соработка помеѓу двете институции на ден 25.10.2011 година кога Техничкиот Факултет го славеше својот јубилеј 50 години постоење на Агенцијата за цивилно воздухопловство и е доделена благодарница за успешна соработка и помагање при афирмација на техничките науки.

Благодарница од Технички факултет Битола
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika