Вести

  • |

Скопје, 27.10.2011


Закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите и старно-правните односи во воздушниот сообраќај


Собранието на Република Македонија на седницата оджана на 19 Октомври 2011 го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за облигационите и старно-правните односи во воздушниот сообраќај. Законот е објавен во Службен весник на РМ. Бр.148/11

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika