Вести

  • |

Скопје, 21.10.2011


Потпишан Меморандум за разбирање помеѓу Агенциите за цивилно воздухопловство на Република Македонија и Република Унгарија за административна билатерална примена на Спогодбата ЕЗВО


Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија д-р. Дејан Мојсоски потпиша Меморандум за разбирање со Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Унгарија г. Мате Гергели, за административна билатерална примена на Спогодбата ЕЗВО.

Со потпишувањето на Меморандумот за разбирање, двете воздухопловни власти се заложија за примена на Спогодбата за европска заедничка воздухопловна област како и јакнење на соработката помеѓу двете земји со цел либерализација на воздушниот транспорт на релација Унгарија – Македонија.

Меморандум за разбирање Македонија - Унгарија
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika