Вести

  • |

Скопје, 23.03.2011


Соработка помеѓу Република Македонија и Швајцарија


“Одличната соработка помеѓу Република Македонија и Швајцарија во областа на воздухопловството резултираше со потпишување на Меморандум за разбирање за измена на постојниот меморандум од 2009 година помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и швајцарската воздухопловна власт ФОКА со кој се воведува полиберален режим при одобрување на нередовен превоз на линиите помеѓу овие две земји. Деталите од меморандумот се дадени подолу.”

Меморандум за разбирање
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika