Вести

  • |

Скопје, 23.05.2011


Меморандум за разбирање меѓу АЦВ на Република Македонија и АЦВ на Република Хрватска


Меморандум за разбирање меѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Хрватска и Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија

Потписниците признаа дека процесот на европска интеграција е главната движечка сила за развојот на воздушниот сообраќај и за менување на традиционалниот национален пристап кон една интегрирана европска перспектива.
Заедничка цел на потписниците е билатералната соработка во контекст на поширока регионална соработка во однос на новите предизвици и подобрувања воспоставени од страна на европските стандарди во секторот на цивилната авијација преку имплементацијата на договорот за Европската заедничка воздухопловна област.

Memorandum of Understanding Croatia

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika