Вести

  • |

Скопје, 17.08.2011


Повик за волонтирање


Почитувани,

Со цел приближување на работата на Агенцијата за цивилно воздухопловство кон граѓаните на Република Македонија, а воедно и укажување на можност за стекнување на работно искуство на младите со кое би можеле полесно да конкурираат на пазарот на трудот, Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија овозможува волонтирање во рамките на Агенцијата за сите заинтересирани студенти.

Повикот во оригинална форма можете да го превземете тука.

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika