Вести

  • |

Скопје, 09.09.2011


АЦВ на Р. Македонија домаќин на Работната сесија за безбедносно управување со системи


Република Македонија ќе биде домаќин на Работната сесија за безбедносно управување со системи (SSP) како дел од EASA-IPA Проектот.

Работната сесија е планирана за периодот од 13 до 16 септември во историскиот и убавиот македонски град Охрид, на Охридското Eзеро.

На Сесијата ќе присуствуваат високи претставници од EASA, инструктори/предавачи од ICAO како и претставници од Агенцијата за цивилно воздухопловство на Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина и Хрватска.

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika