Вести

  • |

Скопје, 12.09.2011


Меморандум за разбирање потпишан помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство нa Република Македонија и Италијанската воздухопловна власт за административна билатерална примена на Спогодбата ЕЗВО


Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија д-р. Дејан Мојсоски потпиша Меморандум за разбирање со Директорот на Италијанската воздухопловна власт г. Alessio Quaranta за административна билатерална примена на Спогодбата ЕЗВО.

Со потпишувањето на Меморандумот за разбирање двете воздухопловни власти се заложија за примена на Спогодбата за европска заедничка воздухопловна област како и јакнење на соработката помеѓу двете земји со цел либерализација на воздушниот транспорт помеѓу Италија – Македонија.

Меморандум за разбирање Македонија - Италија
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika