Вести

  • |

Скопје, 11.09.2011


Потпишан Договор за дозвола за користење на ELPAC тестот помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија и EUROCONTROL


Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија д-р. Дејан Мојсоски потпиша Договор за дозвола со претставникот од EUROCONTRОL за користење на ELPAC тестот.

Со овој договор на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија и се доделува Лиценцата за користење на ELPAC тестот со цел тестирање на највисоко ниво на познавање на англискиот јазик на овластени контролори на летање и студенти контролори на летање како и на контролори на воздушни воени операции.

Licence Agreement CAA Macedonia-ELPAC
Договор за дозвола - ELPAC
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika