Вести

  • |

Скопје, 18.09.2011


Уредба за правила и услови за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури за давање на услугите во воздухопловна навигација со европската АТМ мрежа


Владата на Република Македонија на својата деветта седница одржана на 31.08.2011 година ја донесе Уредбата за правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури за давање на услугите во воздухопловна навигација со европската АТМ мрежа. Уредбата е објавена во “Службен весник на Република Македонија” бр. 121.

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika