Вести

  • |

21.06.2012


Донесени измените и дополнувањата на Законот за воздухопловство


Со измената на членот 12 од Законот за воздухопловство се дава можност за финансирање на АЦВ од средствата остварени од концесискиот надоместок кој го плаќа концесионерот на аеродромите .

Собранието на Република Македонија на својата 35 седница одржана на 20.06.2012 го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство.

Измените на Законот, се во насока на затварање на забелешките во извештаите од оценските мисии на Европската унија и Европската Агенција за безбедност во воздухопловството – EASA и негово подобрување со цел надминување на постоечките проблеми и овозможување на побрз развој на воздухопловството во Република Македонија.

Најголемо значење за Агенцијата за цивилно воздухопловство има измената на членот 12 од Законот за воздухопловство преку која се дава можност за нејзино финансирање од средствата остварени од концесискиот надоместок кој го плаќа концесионерот на аеродромите во Република Македонија.

Оваа измена е применлива од 01.01.2013 и овозможува затварање на долгогодишниот проблем со финансирањето со кој се соочуваше Агенцијата за цивилно воздухопловство.

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika