Вести

  • |

03.10.2013


38-мa Седница на Заседанието на ICAO


Во периодот од 23 септември до 2 октомври 2013 година, овластена делегација на Република Македонија предводена од шефот на делегацијата д-р Дејан Мојсоски, учествуваше на Триесет и осмата (38-та) седница на Заседанието на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство ICAO. Ова Заседание по бројот на земји членки учесници, сто осумдесет и четири (184), достигна историски рекордна бројка досега.

На Заседанието Д-р Мојсоски активно учествуваше во изборот на 36 земји членки во Советот на ICAO како и во донесувањето на одлуки во однос на сигурноста, безбедноста, ефикасноста на воздушната пловидба, заштитата на човековата околина и економскиот развој, односно либерализацијата на воздушниот сообраќај.

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika