Вести

  • |

15.01.2014


ИНФОРМАТОР ИЗДАНИЕ БРОЈ 4 Октомври Ноември Декември 2013 година


ИНФОРМАТОР ИЗДАНИЕ БРОЈ 4

Почитувани,

Пред Вас се наоѓа четвртото Издание на информаторот на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Ни преставува вистинско задоволство, што и во ова пишано издание, имаме можност да ве запознаеме со активностите на АЦВ, на домашен и меѓународен план, кои водат кон издигнување на македонското воздухопловство на ниво на европското.

Со Почит, Уредувачки тим на АЦВ

 

INFORMATEUR ÉDITION NUMÉRO 4

Mesdames et Messieurs,

Nous sommes fiers de vous présenter la quatrième édition de La Lettre de l'Agence de l'aviation civile.

Respectueusement,

L'équipe de rédaction

 
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika