Вести

  • |

24.01.2018


Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор


Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika