Вести

  • |

18.03.2019


Македонските воздухопловни власти реализираа средби со колегите од Загреб и Љубљана


 

Продожувајќи ја долгогодишната традиција на меѓусебна регионална соработка, минатата седмица во Загреб и Љубљана се одржаа средби на претставници од цивилните воздухопловни власти на највисоко ниво. Делегација од Агенцијата за цивилно воздухопловство, оствари деловни состаноци со колегите од Агенциите за цивилно воздухопловство на Хрватска и Словенија.

На средбите беше истакната потребата за продлабочување на меѓусебната соработка помеѓу регулаторните тела во сферата на воздухопловството во регионот.

Македонските воздухопловни власти, ги претставија проектите за кои што АЦВ очекува помош и поддршка од земјите во ЕУ во остварување на зацртаните цели и развојни планови. Исто така, беа потенцирани заедничките заложби за споделување на искуствата и позитивните практики за достигнување и исполнување на релевантните меѓународни стандарди и препораки од областа на безбедноста на воздушниот сообраќај и транспорт.

Соговорниците на состанокот, го потенцираа значењето од заеднички регионален настап и учество во работата на Eurocontrol, ICAO, ECAC, EASA и останатите меѓународни воздухопловни организации и здруженија.

На средбите меѓудругото беше договорено и да се интензивира меѓусебната соработка на експертите и стручните лица на оперативно и техничко ниво, во рамки на основната дејност на цивилните воздухопловни власти.

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika