Вести

  • |

29.05.2019


Агенцијата за цивилно воздухопловство го донесе Правилникот за екипаж на воздухоплов


 

Агенцијата за цивилно воздухопловство го донесе Правилникот за екипаж на воздухоплов кој е објавен во Службен весник на РСМ 87/19. Со правилникот се предвидува премин од JAR-FCL дозволи за летачкиот персонал во PART-FCL дозволи согласно најновите ЕУ прописи.

Правилникот има одложена примена од 01 октомври 2020 година, со цел подготовка на Агенцијата и персоналот во воздухопловството кои имаат статус на екипаж на воздухоплов, а замената на дозволите на летачкиот персонал ќе се врши најдоцна до 01 октомври 2021 година.

Правилникот може да се најде во рубрката Регулатива на следниот ЛИНК.

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika