Воздухоплов без екипаж

Воздухоплов без екипаж

  • |

Почитувани,

Владата на Република Северна Македонија  донесе Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор (Службен весник на РМ, бр. 187 од 20.12.2017 година).

Согласно Уредбата, воздухопловите без екипаж потребно е да се регистрирани во Регистарот на воздухоплови без екипаж на Република Северна Македонија кој го води Агенцијата за цивилно воздухопловство.

За полесно да се одвива тој процес, во прилог ви ги доставуваме потребните информации, документи и барања за упис на воздухопловот во Регистарот.

Извештај за оперирање на воздухоплови без екипаж за 2018 година


 

Почитувани,

Во согласност со  Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор на владата на CРМ како и со препораките на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија ве информираме дека ќе биде забрането оперирањето со воздухоплови без екипаж на територија на град Скопје во следниов временски период:

  • Вторник 07.05.2019 год. од 00:00 до 23:59 часот

Благодариме за вашата соработка и разбирање!

 

 

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika