Воздухоплов без екипаж

Воздухоплов без екипаж

  • |

Почитувани,

Владата на Република Северна Македонија  донесе Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор (Службен весник на РМ, бр. 187 од 20.12.2017 година).

Согласно Уредбата, воздухопловите без екипаж потребно е да се регистрирани во Регистарот на воздухоплови без екипаж на Република Северна Македонија кој го води Агенцијата за цивилно воздухопловство.

За полесно да се одвива тој процес, во прилог ви ги доставуваме потребните информации, документи и барања за упис на воздухопловот во Регистарот.

Извештај за оперирање на воздухоплови без екипаж за 2018 година


 

 

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika