Контакт

  • |

Агенција за цивилно воздухопловство

Република Северна Македонија

  Адреса

ул. Даме Груев бр. 1 
1000 Скопје
 
Тел. +389 (02) 3 18 16 01
Факс. +389 (02) 3 11 57 08

e-mail: info@caa.gov.mk

 

Права на патници

Тел. +389 78 497 330  

Одговорно лице за спроведување на лица со инвалидност и овозможување на полесен пристап до сите информации во Агенцијата за цивилно воздухопловство е Илир Мехмеди (контакт:imehmedi@caa.gov.mk  тел.02 311 40 46 и 078 34 18 78)

 

Одделение за лиценцирање
e-mail: pel@caa.gov.mk

 


Профили на социјални мрежи

Facebook LinkedIn Youtube

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika