Пропис во постапка на изготвување

  • |

  На оваа страна се објавени прописите кои се во постапка на изготвување и за кои заинтересираните лица можат да достават свои забелешки директно на документот во рок од 20 дена од денот од нивното објавување.

Забелешките треба да се достават до:

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika